Program
  • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
  • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidumpingová opatření na hliníkové výrobky, na výrobky ze železa a oceli
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2024
  • předpisy dopadající na oblast vývozu zboží dvojího užití
  • aktuálně uplatňované mezinárodní sankce – situace vůči Rusku, Bělorusku
  • zákazy dovozu a kontroly původu vstupních surovin u vybraných výrobků ze železa a oceli
  • CBAM = uhlíkové clo a s ním související povinnosti dovozců
  • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2024
  • Změny v oblasti zjednodušených postupů
  • Provádění oprav a rušení celních prohlášení CÚ
  • AES + NCTS – elektronizace procesů od října 2023
  • Obchodní portál/ Trader Portál EU
  • Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
  • Elektronizace v oblasti karnetů ATA
  • Reorganizace CS ČR – sloučení a změna počtu celních úřadů
  • Připravovaná reforma celního kodexu
  • Původ zboží – nové preferenční dohody a změny stávajících dohod, přechodná pravidla EUROMED
  • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
   + celní sazebník pro rok 2024

  + dotazy účastníků a diskuse

Drobné občerstvení zajištěno.

Lektor
Ing. Bc. Lenka Sabelová
Termín
Středa 10. leden 2024
Čas
od 9:00 do 14:00 hod.
Místo
Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 569/3, Brno
Cena
CENA PRO NEČLENY RHK Brno
pro přihlášené zdarma
včetně DPH
CENA PRO ČLENY RHK Brno
pro přihlášené zdarma
včetně DPH
Informace o přihlášení

Jaroslava Martinková, martinkova@rhkbrno.cz, tel: 532 194 930

Registrační formulář

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size