S prvním červencem přichází pro podnikatele několik změn v souvislosti s nabytím účinnosti právních předpisů.

Novelou zákona o zeměměřictví a stavebního zákona dochází k vytvoření digitálních technických map krajů na území celé České republiky a jejich propojení s digitální mapou veřejné správy, což významně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování staveb v České republice. Novela vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu částečně rozšiřuje a upravuje současný rozsah regulace v oblasti legální metrologie na jedné straně a ruší regulace u některých druhů měřidel na straně druhé. Změnou zákona o státním fondu podpory investic dochází ke zjednodušení a zpřehlednění věcných oblastí, do kterých směřuje poskytování prostředků Státního fondu podpory investic (Fond) a ke změně formy stanovení podmínek pro poskytování podpor. Právní úprava umožní Fondu poskytovat podpory na přípravu investic financovaných z Národního plánu obnovy a státního rozpočtu. Změny nastávají také v oblasti základních registrů, kdy dochází k ukotvení rozsahu údajů vedených v Registru práv a povinností o oprávněních k zastupování, údajů vedených v informačním systému oprávnění k zastupování, určení práv a postupů při zápisu a využívání údajů o oprávnění k zastupování v rámci přístupu ke službám veřejné správy.

Celkový přehled zákonů, vyhlášek a nařízení vlády naleznete ZDE.

Zdroj: MPO ČR

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size