Amper Savings, a.s.

Kontaktní osoba

Ing. Martin Nádeníček

Adresa

Vídeňská 134/102
61900 Brno 19
IČO: 01428357

Kontakty

Mobil: 734150314
E-mail: nadenicek@ampersavings.cz
www: www.ampersavings.cz

Popis činnosti

Společnost Amper Savings, a.s. je součástí české energetické skupiny Amper poskytující energetické služby vč. realizace energeticky úsporných projektů s využitím nejmodernějších technologií, provozování lokálních distribučních soustav a optimalizace energetických hospodářství klientů. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení objektů a technicko-administrativních opatření optimalizujících spotřebu a nákup energií tak, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů. Specifickou oblastí jsou projekty EPC (z angl. Energy Performance Concracting), takzvané energetické služby se zárukou, které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je smluvní záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně pouzitých na splácení původní investice. Společnost Amper Savings, a.s. si z všech svých projektů zakládá na kvalitním technické řešení s dlouhodobou garancí úspor, které jsou dosahovány díky aktivnímu energetickému managementu za účasti vysoce kvalifikovaného personálního obsazení. Pro dosažení maximální energetické účinnosti a optimalizaci nákladů je využito sofistikovaného dispečerského systému s online řízením instalovaných technologií a pravidelným vyhodnocováním historických trendů v rámci zvyšování účinnosti energetických provozních celků. * Amper Savings a.s. is a part of the Amper Group, engaged in energy trading and energy distribution, including the operation of local distribution systems and the implementation of energy saving projects using state-of-the-art technologies. The projects usually involve the instalation of modern energy saving technologies in building heating, cooling and lighting systems combined with technical and administrative measures optimizing the consumption and purchase of energy to achieve the lowest possible operation costs. The company is active in EPC (Energy Performance Contracting) projects, a financially interesting and effective tool for the implementation of energy efficiency measures. The principle of the EPC method is to provide a contractual guarantee of reduced energy consumption that will be reflected in savings in operating costs, which are sunsequently used to repay the original investment. Amper Savings a.s. based all its projects on high-quality technical solutions with a long-term guarantee of savings, which are achieved thanks to active energy management with the participation of highly qualified staff. To achieve maximum energy efficiency and optimize energy costs, a sophisticated control centre system is used with the ability to control installed technologies online and regularly evaluate historical trends to improve the efficiency of energy operating units.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size