AXENTA a.s.

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Onderková

Adresa

Mlýnská 326/13
60200 Brno 2
IČO: 28349822

Kontakty

Telefon: 544528554
E-mail: info@axenta.cz
www: www.axenta.cz

Popis činnosti

AXENTA je společnost založená na znalostech, které jsme získali ze zkušeností při realizacích ICT projektů nebo z vyšetřování závažných technologických havárií informačních systémů. Odtud směřuje firemní filozofie společnosti zaměřená na prozíravost (opatrnost v jednání v očekávání příchodu negativních jevů), a tedy i zaměření na řešení integrace lokálních bezpečnostních systémů do větších celků. Spojujeme ochrany serverů s perimetrovými zařízeními v rámci jednotného místa mající real-time přehled o bezpečnostní situaci. Následně lze přidávat integraci a autentizačními a autorizačními systémy, bezpečnost koncových stanic nebo vylepšovat podporu procesu Incident Response. * AXENTA is a knowledge-based company that we have gained from our experience in implementing ICT projects or investigating major technological accidents in information systems. From here, the Company's philosophy of prudence (prudence in negotiation in anticipation of the coming of negative phenomena), and thus the focus on solving the integration of local security systems into larger units. We associate server protection with perimeter devices within a single site with a real-time overview of the security situation. Consequently, you can add integration and authentication and authorization systems, endpoint security, or improve Incident Response support.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size