AZ Tender s.r.o.

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Havránek

Adresa

Hlinky 135/68
603 00 Brno 3
IČO: 29365911

Kontakty

Mobil: 739517960
E-mail: info@aztender.cz
www: aztender.cz/

Popis činnosti

Zajištění komplexní organizace a administrace při zadávání výběrových řízení a veřejných zakázek, které jsou realizovány v plném rozsahu dle zvoleného druhu zadávacího řízení: zejména otevřené, zjednodušené, podlimitní a další. Také pro zadavatele zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU (zejména OPPIK, IROP, OPŽP apod.) zajištuje administraci zadání zakázky, přípravu potřebných dokumentů, zajišťuje pomoc při zveřejnění všech formulářů a poskytuje součinnosti při přípravě a uzavření smlouvy na plnění zakázky. Sestaví záměr zakázky, zkonzultuje s Vámi a doporučí vhodný postup z hlediska zákona o veřejných zakázkách nebo příslušných pravidel pro výběr dodavatelů. * Providing comprehensive organization and administration of the award of tenders and contracts, which are implemented in full accordance with the chosen type of tender procedure: in particular the open, simplified sub-limit and more. Also for contracting authorities financed from EU structural funds (especially OPPIK, IROP, OPE, etc.), Ensures the administration of the award, preparation of necessary documents, provides assistance for the publication of all forms and provides collaboration in preparing and signing a contract for performance of the contract. Draw up a plan contracts will consult with you and recommend the appropriate course of action in terms of the Public Procurement Act or the applicable rules for the selection of suppliers.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size