Informace o činnosti Ústavu podnikové ekonomiky PEF MENDELU v Brně a rámci možné spolupráce s podniky vzhledem k zapojení studentů bakalářského a magisterského stupně studia při zpracování závěrečných prací

Ústav podnikové ekonomiky při Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně nabízí prostor pro nezávislé řešení problémových oblastí podnikových činností, a to specificky v rámci spolupráce mezi podniky a studenty, kteří aspirují na zpracování své bakalářské, resp. diplomové práce pod vedením akademických pracovníků uváděného odborného ústavu.  Konkrétně se jedná o potenciál spolupráce propojující akademickou a podnikovou sféru směrem k návrhům na nová řešení a zlepšení zejména na bázi externího „management consultingu“, a to zejména v  následujících oblastech:

 • ekonomika provozních činnosti podniku,
 • finanční řízení podniku,
 • investiční rozvoj podniku,
 • controlling a interní audit.

Jaký je předpokládaný časový rámec spolupráce?

 • Typická doba vypracování komplexnějších výsledků řešení v rámci vymezeného problémového rámce je 1 rok v případě spolupráce na bázi bakalářské práce, resp. 1,5 roku v případě spolupráce navázané na zpracování práce diplomové.

Jsou možné alternativy spolupráce s Ústavem podnikové ekonomiky PEF MENDELU v kratším časovém rámci?

 • Potenciál spolupráce propojující akademickou a podnikatelskou sféru bychom chtěli dále rozvíjet prostřednictvím vytvoření komunikační platformy zaštítěné Regionální hospodářskou komorou Brno, která umožní zabezpečené sdílení analyticko-výzkumných potřeb podnikatelských subjektů a jejich propojení s možnými řešiteli i nad rámec studentských závěrečných prací.
 • Námět na řešení konkrétního problému by pak mohl být spojován se zadáváním semestrálních projektů, což představuje potenciál alternativního nezávislého pohledu více zpracovatelů z řad studentů.

Je možnost anonymizovat některá podnikatelsky citlivá data a související informace?

 • Vzhledem taktéž ke koordinační roli Regionální hospodářské komory Brno to možné je, neměla by tímto však být dotčena informační výtěžnost uvažovaného rozsahu  prováděných analýz.

Zakládá spolupráce mezi podnikem a odborným ústavem PEF MENDELU nějaké  finanční náklady?

 • Rámec spolupráce se zapojením studentů při spojení řešeného tématu s vypracováváním závěrečné či semestrální práce je bezplatný.

Kromě spolupráce s Ústavem podnikové ekonomiky PEF MENDELU je možnost zapojení taktéž dalších odbornostně specializovaných pracovišť?

 • Při řešení komplexnějších zadání je běžnou praxí zapojení odborných pracovníků napříč fakultními pracovišti, resp. taktéž zapojení pracovníků z dalších součástí univerzity. Ideální variantou je pak zakotvení komplexnějších výzkumných úkolů v projektech spolupráce akademické sféry a podniků na bázi aplikačních grantů s účastí veřejných zdrojů, či smluvního výzkumu konkrétních podnikem identifikovaných problémů.

Existují reference o spolupráci mezi odbornými pracovišti PEF MENDELU a podniky?

 • O dlouhodobé spolupráci mezi odbornými pracovišti PEF MENDELU a podnikovou sférou lze souhrnně referovat prostřednictvím následujícího výčtu partnerů univerzity, mezi které např. patří: e.on, PPG, Delloitte, Honeywell, KB, KPMG, Městské divadlo Brno, Partners, pwc, SAP, Student Agency, TESCO, UNICORN, EY, KBC, ORACLE, Ingersoll Rand, asseco, Marketing Miner, ÚZEI, Jihomoravský kraj, TDS Brno, EO Security, IS4U, Kentico a další.

Je možno kontaktovat přímo Ústav podnikové ekonomiky za účelem získání dalších základních informací pro vymezení potenciálu akademické spolupráce?

 • Pro další informování o typových možnostech a rozsahu spolupráce mezi podniky a Ústavem podnikové ekonomiky PEF MENDELU je pověřen Ing. Jan Vavřina, Ph.D., Zemědělská 1, 613 00 Brno-Černá Pole, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.pef.mendelu.cz.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size