Certifikáty o původu zboží prokazují původ zboží vyváženého z České republiky do zahraničí. Příjemcům umožňují získat celní zvýhodnění, preference apod. Cena produktu se pohybuje od 660,- Kč - dle aktuálně platného ceníku.
V případě, že vyvážené zboží není českého původu, můžeme potvrdit i cizí původ zboží, pokud vývozce doloží cizí původ příslušnými dokumenty (certifikátem o původu, fakturou s prohlášením původu, JSD s potvrzením celního úřadu).
Dále potvrzujeme obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, balicí listy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu.  Tyto doklady musí být v originále a  vystavené v ČR.

Výše uvedené doklady je možno předkládat fyzicky, nebo elektronicky - více informací ZDE.
Termín zahájení povinného používání elektronického systému pro objednávání vývozních dokumentů zatím nebyl stanoven.

Neověřujeme:

  • doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod.,
  • doklady s potvrzením pravosti podpisu od notářů,
  • doklady s razítkem soudů, tlumočníků (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR),
  • doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.),
  • dokumenty, kde je v dokumentu vystavující firmy jmenována Hospodářská komora České republiky.

Konzulární legalizace dokladů na cizích zastupitelských úřadech a superlegalizace na MZV v Praze zajišťuje pouze HKČR  - bližší informace na www.komora.cz Veškeré doklady pro konzulární legalizaci musí být ověřeny HK ČR v Praze (nelze legalizovat doklady ověřené na jiných pracovištích).

K výše zmíněné problematice poskytujeme konzultace.

RHK Brno zajišťuje ověřování certifikátů o původu zboží a dalších dokumentů jménem HKČR na základě trojstranné smlouvy o spolupráci mezi HKČR, KHK JM a RHK Brno.

Ke stažení:
Co s sebou
Vzor plné moci
Návod na vyplnění
Pokyny ke získání certifikátu
Vzor certifikátu 
Podací lístek
                                        

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size