eltma monterUž jste někdy řešili problém při výměně pneumatik, co s těmi opotřebovanými?

Také vám připadají jako odpad bez možnosti dalšího využití? Kdo se o ně postará?

Možná jste už slyšeli v posledních pár letech termín „zpětný odběr pneumatik“. Na tyto a jiné otázky jsme se zeptali přímo u jediného autorizovaného kolektivního systému neziskové společnosti Eltma.

„Naším cílem je nastavovat rovné podmínky v oblasti zpětného odběru pneumatik a vytvářet hodnoty odpovídající společenské odpovědnosti výrobců a dovozců pneumatik,“ tak zní krédo firmy ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

Co je to zpětný odběr pneumatik?

DSC 3918Zpětný odběr pneumatik umožňující odevzdat pneumatiky po jejím opotřebení prodejci, nebo servisu, potažmo výrobci a dovozci, byl definován zákonem již v roce 2001. V prosinci roku 2020 byl podepsán Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. čili ZVUŽ. Zákon ZVUŽ se věnuje oblasti takzvané rozšířené zodpovědnosti výrobců. Pozornost je věnovaná všem oblastem výrobků, které byli dosud řešeny Zákonem o odpadech a které se nestanou po ukončení jejich používaní komunálním odpadem.

Kolektivní systém (KS Eltma) v září roku 2022 obdržel oprávnění k provozu kolektivního systému pro pneumatiky, a stal se tak jediným autorizovaným kolektivním systémem v České republice. Oprávnění je vydáno na dobu neurčitou a opravňuje KS Eltma k zastupování výrobců a dovozců pneumatik v ČR.

Společnost Eltma byla založena největšími výrobci pneumatik a aktuálně zastupuje přes 210 povinných osob – tedy výrobců nebo dovozců pneumatik, kteří se rozhodli se ke své povinnosti zodpovědně přihlásit a transparentně se postarat o pneumatiky po konci jejich životnosti. Použité pneumatiky nejsou součástí komunálního odpadu a obce nemají žádnou povinnost je sbírat. Cílem je, aby použité pneumatiky zůstávaly v autoservisech nebo pneuservisech, tedy na místech jejich přirozeného výskytu. Tím pádem nedochází k zatížení obce ani se již nebudou neobjevovat v přírodě.

Věděli jste, že…

Zpětný odběr je vždy bezplatný a dokonce bez vazby na odběr nových pneu či jejich výměnu. Zpětný odběr si totiž každý platí v ceně pneumatiky, takže konečný spotřebitel má tento odběr fakticky předplacený a má právo pneumatiky po jejich dosloužení odevzdat v kterémkoli místě zpětného odběru. Informaci o tom, že cena obsahuje recyklační poplatek, musí spotřebitel najít na prodejním dokladu. KS Eltma provozuje více než 4000 míst zpětného odběru, kde každý konečný uživatel může pneumatiky bezplatně odevzdat. Mapu sběrných míst můžete naleznout také na webových stránkách.

Úroveň zpětného odběru

Od ledna roku 2022 nabylo účinnosti zvýšení minimální míry zpětného odběru na 80 % hmotnosti pneumatik. Zákon o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ) stanovil, že „výrobce pneumatik je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních pneumatik od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr a dosáhnout v každém kalendářním roce minimální úrovně zpětného odběru odpadních pneumatik v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 tomuto zákonu“, což činí 80 %. Kolektivní systém Eltma podporuje kroky, které vedou ke zlepšení situace výskytu opotřebovaných pneumatik v České republice a k větší ochraně životního prostředí.

Co se dále děje s vysbíranou pneumatikou?

Pneumatika je převezena ke zpracování. Poté je nákladní pneumatika očištěna a jsou z ní vytrhána patní lana. U nadrozměrných pneumatik k vytrženým patním lanům ještě přibývá rozříznutí pneumatiky po jejím obvodu, aby došlo ke zmenšení její jinak velké šířky.

5e4e5affa2a045dd25a50000 301716Takto připravené pneumatiky jsou předdrceny a jsou odděleny složky jako ocelový kord a textil. I tyto složky se dají využít – ocelový kord se dá znovu použít k přetavení, textil slouží jako tepelná izolace. Gumová drť je pak granulována na různé velikosti pro různé účely použití. S výrobky z granulátu se můžete setkat v antivibračních a protihlukových podložkách ke kolejnicím, široké uplatnění nachází ve stavebnictví a strojírenství.

Doufejme, že bude přibývat tzv. zelených zakázek a tím pádem se rozšíří i uplatnění granulátu či zájem firem o zpracování této komodity,“ ukazuje možný směr Ing. Filák a vysvětluje, „zpracování pneumatiky je velice nákladný proces, hodnota pneumatiky je záporná. Proto je vítána každá příležitost ke zvýšení zájmu o její zpracování. Z ojeté pneumatiky novou pneumatiku nevyrobíte. Správným zpracováním ale ojetá pneumatika ožije v jiných produktech, takže odevzdat pneumatiku na místo zpětného odběru má určitě smysl.

O společnosti

logoSpolečnost ELT Management Company Czech Republic s.r.o. byla založena v roce 2016 společnostmi Bridgestone Europe NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou jednoznačnou podporu. V roce 2018 se společnost ELT Management Company Czech Republic s.r.o. stala členem Regionální hospodářské komory Brno.

Zpracovali: Radim Filák (ELTMA), Lenka Votavová (RHK Brno)
Aktualizovala: Dominika Plšiková (ELTMA), říjen 2023

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size