Vážené dámy, vážení pánové, kolegové,

když jsem v roce 2019 na zářiovém zasedání představenstva inicioval myšlenku povýšit činnost naší hrdé komory, našeho byznys clubu, do pozice komory s enviromentální tváří, tak jsem stejně jako Vy neměl tušení, s jak zásadními změnami našeho všedního a podnikatelského života se v následujících měsících a „letech“ budeme potýkat. Myšlenka byla přijata jednohlasně, což jsem byl velmi rád, že si všichni členové představenstva a dozorčí rady uvědomují tíhu odpovědnosti našeho podnikání i ve smyslu k životnímu prostředí.

Následně byla tato iniciativa zakomponována do jednoho z nosných pilířů naší komory pod názvem Go Green a byli jste vyzváni k aktivnímu zapojení se do této iniciativy, k vzájemnému předávání příkladů dobré praxe, k přístupu vlastní morální motivace k ekologické odpovědnosti.

V lednu 2020 jsem se zamýšlel ve své úvaze o tom, že nám není lhostejné, co se na planetě ve smyslu globálních změn děje, že jsme to my lidé, kteří jsme příčinou všech těch změn, a že je třeba si tyto věci uvědomovat každý večer, když uléháme ke spánku, stejně jako když se každé ráno na sebe koukáme do zrcadla. Snažil jsem se ve Vás navodit zamyšlení nad tím, že je třeba se tomu věnovat, i když třeba s Asií a Amerikou nejsme my Evropané ve smyslu enviromentálního smýšlení zajedno. Že opravdu stojí za to zhasnout světlo někde, kde není třeba svítit, že je dobré zvednout PET lahev kdekoliv, kde ji nějaký ničema zahodil, a já jdu třeba jen okolo.

Jsem velmi rád, že tato iniciativa podnítila další členské firmy a ty do naší sekce přispívaly svými poznatky a příklady. Jsem rád za to, že se podařilo naši komorovou iniciativu provázat s postoji vedení města v čele s paní primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou a že jsme propojili podpisem několika našich členských firem společně s ředitelem Čeňkem Absolonem vnímání enviromentálního byznysu ve vztahu k memorandu o snižování emisí v městě Brně.

Jsem rád, že jsme měli možnost komunikovat s představiteli JMK problematiku sucha v krajině. Jsem rád, že jsme měli příležitost navázat odborný dialog na tato témata, která jsou pro náš region Jihomoravského kraje velmi ožehavá, a že náš názor v roli poradce odborníků z řad členské základny je pro JMK respektovaný. Jsem rád za to, že spousta našich členských firem i jednotlivých členů bere otázku ochrany životního prostředí, trendů cirkulární ekonomiky a udržitelného života na planetě velmi vážně a ač se doposud prostřednictvím naší sekce Go Green neprezentují, tak za ně hovoří vlastní činy. Vlastní činy, ať již nebojácností vlastních investic do hospodárných a ekologicky efektivních provozů a činností, nebo i třeba „jen“ tím, že do práce jezdí na kole.

Je velmi příjemné vnímat postoj našich žen k enviromentálnímu podnikání v rámci Ladies Clubu, kdy si právě ony uvědomují roli matky Země ve vztahu k jejich daru, k mateřské povinnosti dávat, a ne jen brát.

Jsem rád za každou novou skvělou zprávu, že se stále daří nějaký dobrý počin v oblasti vědy a techniky, který nese kontext udržitelnosti. Jsem rád za dobré zprávy, že si na uhelných haldách a zpustošených skládkách fauna a flora umí poradit. Jsem rád za to, že třeba firma Lescus otevírá nové provozy a chrlí tisíce nových sazenic stromů, které ke svému životu nesmírně potřebujeme. Jsem rád za postoj mnoha erudovaných mladých lidí, kteří chtějí dopředu, ale velmi vážně při tom myslí na naši matičku Zemi.

Ano, svět je naruby. Je plným právem tam, kam jsme si jej dostali. Kvůli nám. Lidem. Kvůli naší touze po moci. A je vcelku jedno, kdo si třeba objednal biologickou zbraň, která vznikla bůhvíkde a šíří se po celém světě. V podstatě jsme ve válce a to nejen s dosud nejasně pojmenovaným objednatelem a protivníkem, ale hlavně sami se sebou. Velmi se tříští názory na zvládání této nezáviděníhodné situace. Začíná mezi námi být znát únava, podrážděnost a stres a je víc než jasné, že bohužel bez následků to nezvládneme. To je fakt, to je skutečnost, kterou musíme přijmout, jinak to nemáme šanci zvládnout.

V lednu 2020 jsem psal o destruktivním počínání nás–lidí, právě ve smyslu touhy po dosahování nových met, nových výzev a cílů, převážně pozitivních, ale bohužel i těch negativních.

Dnes, v polovině února 2021, bych Vás chtěl pobídnout k tomu, abyste nepodléhali cílenému šíření mnohdy opravdu velmi stresujících mediálních zpráv, které nám nejsou k ničemu dobré a které v nás pozitivní myšlení jen potlačují, a abyste byli rozumně přítomni tomu co se děje. Přijali fakt odpovědnosti za vzniklou situaci každého z nás, už jen třeba tím, že si uvědomíme, že jsme to opět jen a jen my, kdo si volíme správné, či nesprávné lidi do pozic a funkcí, své představitele, své rétory a vůdce, a tudíž pláčeme na špatném hrobě.

Chtěl bych Vás pobídnout k tomu, abychom dále pracovali na zdravé evoluci, na zkvalitňování našich výrobků, služeb, činností, snažili se pomoci těm potřebným a vážili si toho, že i když to není úplně ono, že je na Zemi stále ještě krásně.

Naši kolegové z členské firmy S.A.B. Aerospace již létají úspěšně do kosmu a dělají nejen městu Brnu, ale i kraji a vlasti vynikající PR. Bohužel, přestože létáme do kosmu objevovat nové světy, ten svůj si ochránit neumíme a šancí na nějaké lepší zítřky je méně a méně.

Na svém dvorku máme chaos a nepořádek, nevíme si s tím rady. Pojďme jej tedy cíleně, s rozumem a rozvahou uklízet. Nedovolme ničemům, aby nás všemožně ničili a poškozovali, aby ničili naši planetu. Pojďme společně hrdě a odvážně koukat do hvězdné oblohy a budoucnosti, zda tam někde, tu moravskou, brněnskou součást lidského umu nezahlédneme.

Chtěl bych Vás vybídnout k dalšímu zapojování se do příkladné praxe, k podnětným, nejen enviromentálním příkladům, k příjemné klubové komorové komunikaci. V rámci nového hodnocení TOP MSP je v letošním roce naším cílem nastavit soutěž napříč členskou základnou tak, aby byla pro všechny, kdo mají chuť na sobě a svých firmách pracovat, aby Vám přinesla benefity v rámci poradenství a osobního rozvoje, aby to nebylo jen o soutěži, ale i o poznávání se navzájem, o soudržnosti a naplňování smyslu našeho členství.

Dovolte mi, popřát Vám v novém roce 2021 zdravé myšlenky, a to nejen nad naším počínáním ve vztahu k přírodě, k planetě a k našim výměnám vůči Zemi, ale vůbec k našemu budoucímu bytí. Popřát Vám úspěšné předávání lásky nejen svým rodinám a blízkým, popřát Vám, abyste byli především zdrávi, a to nejen fyzicky, ale zejména i morálně.

Nezoufejte, smích ještě nikoho nezabil a cestovat se jistě dá za všech okolností.

Ivo Hutira

11. února 2021

 Hutira

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size