Česká vláda v současné době pracuje na přípravě  Národního plánu obnovy (NPO). Evropské peníze z tohoto programu mají pomoci restartu hospodářství po koronavirové krizi. Zamíří do šesti oblastí, a to především do investic.

Podporované oblasti jsou:
  • zelená transformace (minimálně 37 % finančních prostředků),
  • digitální transformace (minimálně 20 % finančních prostředků),
  • inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst včetně hospodářské soudržnosti, pracovních míst, produktivity, konkurenceschopnosti,
  • věda, výzkum a inovace a podpora funkčního jednotného trhu se silnými malými a středními podniky,
  • sociální a územní soudržnost,
  • zdravotnictví, ekonomická, sociální a institucionální odolnost vč. ohledu na zvýšení schopnosti reakce a připravenosti na krize,
  • politiky pro „příští generaci“, děti a mládež vč. vzdělávání a dovedností.

    Klíčovým požadovaným parametrem NPO je, že všechna opatření (reformy a investice) musí splňovat princip „významně neškodit“ životnímu prostředí.

Jak plyne z předchozích bodů, většina prostředků má putovat na klimatická opatření a digitalizaci. Podle aktuálních informací by Česko v letech 2021 až 2026 mělo mít k dispozici 170 až 220 miliard korun.

Pro podporu obnovitelných zdrojů přes resort MPO je aktuálně předpokládáno využití přibližně 7 miliard korun, z toho 2 miliardy na teplárenské rozvody a 5 miliard na obnovitelné zdroje energie (OZE) k výrobě elektřiny, např. fotovoltaiku. Výzvy na ostatní obnovitelné zdroje budou podporovány a vyhlášeny z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, z kterého bude rozděleno v letech 2021–2027 mezi české podniky téměř 80 mld. Kč. První dotační programy se začnou otevírat už letos v létě.

Snahou ČR je dokončit konzultace o obsahu jednotlivých komponent (tj. o dílčích opatřeních pro provádění reforem a veřejných investic) s EK do konce února 2021. Po schválení vládou ČR bude NPO oficiálně předložen (nejpozději k 30. dubnu 2021) k posouzení ze strany EK s předpokladem následovného schválení Radou EU.


Připravte se!
Vy, kdo máte zájem prověřit kondici svých vodárenských zařízení uvnitř výrobních, skladových a administrativních provozů, vy, kterým není lhostejná nadbytečná spotřeba vody při své každodenní podnikatelské činnosti, vy, kteří chcete získat „vodní štítek“, abyste i díky němu mohli čerpat následnou dotaci na zkvalitnění svého hospodaření s vodou, se můžete zapojit již nyní do programu tzv. vodního auditu, který je doprovázen dotačním programem, o kterém jsme vás již informovali v našem zpravodaji. Více informací o dotacích na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Tímto krokem připravíte svou firmu na čerpání dotací  v budoucnosti.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size