Vy, kteří máte zájem prověřit kondici svých vodárenských zařízení uvnitř výrobních, skladových a administrativních provozů, Vy, kterým není lhostejná nadbytečná spotřeba vody při Vaší každodenní podnikatelské činnosti, nebo Vy, kteří chcete získat „vodní štítek“, abyste díky němu mohli čerpat následnou dotaci na zkvalitnění Vašeho podnikání, se můžete zapojit do programu „Vodní audit“.

Proč se zabývat vodním auditem (VA) právě teď?

 • Na náklady na zpracování VA můžete získat 50% dotaci díky programu Poradenství
 • Vypracování VA může být nutnou podmínkou v některých připravovaných dotačních titulech

Co je vodní audit nebo také hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků?

 • Komplexní analýza vodního hospodářství daného subjektu
 • Zabývá se vodními zdroji, využitím vody v podniku i nakládáním s odpadní vodou
 • VA je nástroj pro realizaci a naplňování požadavků ISO normy 46001
 • VA je kompatibilní a vzájemně se doplňuje s metodikou Ministerstva životního prostředí pro hodnocení Odpovědného hospodaření s vodou (OHV)
 • Ve VA je uvedeno, zda podnik s vodou hospodaří tak, že splňuje / částečně splňuje / nesplňuje zásady dobrého hospodaření s vodou (dobré hospodaření je takové, kdy podnik má přehled o své spotřebě vody a provádí aktivně kroky k optimalizaci využití vody v podniku a jeho spotřeba není výrazně vyšší, než je v oboru obvyklé)

Co je cílem vodního auditu?

 • Pomoci hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody

Jak vodní audit v podniku probíhá?

 • Auditor osobně navštíví Váš provoz a podrobně provede prohlídku vodního hospodářství
 • V průběhu celého auditu auditor aktivně komunikuje s vodohospodářem podniku, technickým pracovníkem, zajišťujícím provoz vodohospodářských zařízení
 • Auditor získá maximum podkladů, ze kterých vytěží potřebná data o vodním hospodářství, a navrhne opatření
 • Dále auditor definuje klíčové ukazatele, ve kterých předpokládá zlepšení v případě implementace navržených opatření

Jak bude vypadat navržené opatření?

 • Jasný popis současné situace a definice problému
 • Jasný technický popis návrhu opatření
 • Odhad míry úspory vody
 • Odhad investičních a provozních nákladů a externalit
 • Popis případných negativních či pozitivních dopadů do fungování podniku

Příklad:

Opatření

 Název opatření     

 Úspora
 vody v %   

 Investiční náklady  

 Provozní náklady   

 Poznámka

 Recyklace
 kondenzátu

 10 %

 2 000 000 Kč

 15 Kč/m3

 Jednotka pro recyklaci vody bude produkovat kal z úpravy vody, který je nutno likvidovat.

 

Klíčový ukazatel

Indikátor 1: Recyklace kondenzátu

 • Instalací recyklace kondenzátu je možno dosáhnout úspory 50 m3 vody denně, což představuje cca 10 % z celkového množství spotřebované vody v podniku.

Splnění indikátoru: indikátor je považován za splněný, pokud se podaří recyklovat více jak 40 m3 kondenzátu denně nebo minimálně 80 % vznikajícího kondenzátu.

V jakých oblastech se opatření navrhují?

 • Pitná a technologická voda a distribuční soustava
 • Odpadní vody a stoková síť
 • Opatření na straně výrobního postupu nebo technologie výroby
 • Recyklace vody
 • Srážkové vody
 • Administrativa vodního hospodářství

Chcete zjistit více informací o programu Poradenství?

Marie Cejnková, RENARDS, a.s.
Tel: 733 130 846, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Chcete zjistit více informací o vodním auditu?

Petr Hajný, HUTIRA-VISION, s.r.o.
Tel: 601 342 222, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size