Členská společnost ASIO dlouhodobě usiluje o vývoj, výrobu a dodávky nejmodernějších technologií v oblasti čištění odpadních vod, recyklace vod a úpravy vody. V poslední době se rozšířil tento záměr i na výrobky a technologie spojené se zlepšením mikroklimatu a hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Tato tématika je často skloňována pod pojmy jako modro-zelená infrastruktura, Smart cities, případně Low-Impact Development. Smyslem všech opatření je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.

Tepelné ostrovy ve městech

Efekt městských tepelných ostrovů má negativní vliv na mikroklima měst. S rapidně přibývající zastavěnou nepropustnou plochou ve městech dochází k čím dál většímu tlaku na propustné povrchy a zeleň v intravilánu. Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu se ukazují vzrostlejší stromy. Nicméně s ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán často jako riziko.

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty pro zpevněné povrchy AS-TTE ROŠT

Zrod chytrého stromu

Pro podpoření myšlenky zeleně a biodiverzity ve městech došlo k vývoji technologie, která by dokázala umožnit výsadbu stromů i tam, kde by to jinak nebylo možné. Za využití kombinace technologií a botaniky doporučené zeleně byla na konci ledna podána přihláška na užitný vzor popínavého uličního stromu, zkráceně POUSTRu.

Popínavé uliční stromy AS-POUSTRy, tzv. chytré stromy, jsou tvořeny pevnou ocelovou konstrukcí (primárně nerezová ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. Konstrukce se kotví do prefabrikovaného základu, který celý prvek staticky zajišťuje a zároveň tvoří ohraničený prostor pro strukturovaný substrát. Nespornou výhodou popínavých rostlin je jejich daleko nižší požadavek na kořenový prostor a nenáročnost údržby.

Jak vypadá chytrý strom

Konstrukci chytrého stromu AS-POUSTR lze modulárně osadit pouličními lampami, vodní mlhou a dalšími prvky pozitivně zlepšujícími prostředí ve městech. Aktuálně jsou nabízeny dva tvary POUSTRů pod názvy Singapur a Malibu. Oba typy konstrukcí jsou koncipovány modulárně tak, aby bylo možné zajistit co nejlevnější přepravu, a to nejen v rámci ČR.

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Singapur, tzv. chytrý strom

Popínavý uliční strom AS-POUSTR Singapur, tzv. chytrý strom

S ohledem na nezbytnost ověření výrobních a technologických postupů byly v květnu a červnu 2021 osazeny oba typy v areálu společnosti ASIO, Kšírova 552/45, Brno. První konstrukce AS-POUSTR Singapur byla zakotvena do prefabrikátu, který je zapuštěný do terénu. Celková výška POUSTRU činí 5 metrů s průměrem koruny necelých 5 metrů. Prototyp je osazen jedním pouličním světlem, systémem vodní mlhy a dvěma dobíječkami na elektromobily. Pro popnutí byla zvolena popínavá rostlina Wisteria sinensis Alba.

Druhá konstrukce typu AS-POUSTR Malibu je opět zakotvena do betonového prefabrikátu, který byl tentokrát uložen přímo na povrch komunikace. Tím došlo k ověření koncepce instalace bez nutnosti terénních úprav. Celková výška včetně betonového prefabrikátu činí 5 metrů a průměr koruny 3 metry. V tomto případě se jedná pouze o zkušební instalaci a zatím není uvažováno s trvalou instalací v areálu firmy ASIO.

Chytrý strom na vlastní oči

První AS-POUSTR „vyrostl“ a je k vidění v areálu firem ASIO, Kšírova 552/45, 619 00 Brno. V případě zájmu o komentovanou prohlídku, tak firma vypsala termíny prezentací, viz zde.

 

Zpracoval: Ondřej Prax, ASIO, spol. s r.o.

 

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size