Jeden z největších výzkumných projektů orientovaných na recyklaci odpadních vod s názvem běží v současnosti v Brně. Cílem projektu Polygon recyklace vod je ukázat možnosti úprav odpadní vody pro její recyklaci v různých oblastech využití. A to s ohledem vyhodnocení potenciálních zdravotních a environmentálních rizik v ekonomicky únosné míře. Přístřeší mu nabídla brněnská ČOV Modřice (BVK, a.s.), prostředky a ruce k realizaci firmy ASIO TECH, spol. s r.o., AQUAPROCON, s.r.o. a výzkumné centrum RECETOX MU v Brně pod dohledem Státního zdravotního ústavu. Pro různé aplikace recyklované vody jsou ověřovány a porovnávány technologie dočištění: membránové filtrace, koagulace, flokulace, sedimentace, písková filtrace, sorpce a hygienické zabezpečení – UV záření a ozonizace.


Dá se říct, že se tak Brno vrací po spirále k výzkumům prováděným na brněnské ČOV a v jejím okolí před padesáti roky – viz použití odpadních vod na závlahy, na kterém se podílelo VUT (prof. Šálek) a krajská hygiena (Dr. Malý). Z této doby také pochází řada praktických zkušeností se závlahou odpadními vodami a doporučení zejména ohledně bakteriálního znečištění a zacházení se zemědělskými produkty. Je škoda, že se dnes chováme, jako by byly zapomenuty, i když vidíme, že jsou potvrzovány zahraničními výzkumy např. v Izraeli,“ povzdechl si Karel Plotěný, jednatel společnosti ASIO TECH, spol. s r.o.


ASIO TECH, spol. s r.o., které prezentaci a exkurzi pořádalo, je členem platformy Go Green! při RHK Brno. Tato aktivita spolu s dalšími má za cíl podpořit odpovědné nakládání s vodami a prakticky tak naplnit činnost hned několika vizí – cirkulární ekonomiky, udržitelného chování, adaptace na klimatickou změnu. Věříme, že získané a prezentované výsledky ovlivní i legislativu, která zatím recyklaci příliš nepřeje.

foto polygon recyklace vod
Účastníci prezentace projektu a jeho cílů (Brno 28. 7. 2021)

Zpracovalo: ASIO TECH, spol. s r.o.
V Brně, 4. 8. 2021

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size