Ve čtvrtek 23. září 2021 jsme na RHK Brno vykopli iniciativu Go Green! a s ní související tematické semináře. Seminář Po nás potopa? aneb Go Green! Kick-off, který byl živě přenášen v rámci portálu Kont(r)akt, zahájil ředitel RHK Brno Čeněk Absolon.

Duchovní otec celé inciativy Ivo Hutira z HUTIRA - BRNO, s.r.o. představil iniciativu Go Green! a zmínil firmy, které již svými příklady inspirují. Apeloval na všechny, aby neplýtvali a zamýšleli se nad tím, kolik toho opravdu potřebujeme.

Končí doba karbonová, začíná doba udržitelná,“ začal nadějně Martin Bursík, expert UNDP na klima a obnovitelné zdroje, a ve své přednášce se zamyslel nad klimatem a udržitelností, výzvami i příležitostmi.

Petr NovotnýInstitutu cirkulární ekonomiky definoval cirkulární ekonomiku, její principy a představil CYRKL – elektronické tržiště druhotných surovin. Ivana Hekerle z CIRA Advisory s.r.o., stylově oděná do zelených šatů, na přednášku navázala a představila cirkulární ekonomiku jako příležitost pro firmy. Zmínila příklady z praxe: např. pivovarské mláto, odpadní produkt z Plzeňského Prazdroje, je využíváno jako surovina pro výrobu sušenek Zemanka, anebo dešťová voda pro výrobu piva (projekt naší členské firmy ASIO s názvem Zmoklá sova).

Připravený investor je dobrý investor. Buďte připraveni na nové dotační výzvy,“ vyzval Milan Sedláček ze společnosti RENARDS, a.s. s tím, že očekává v příštích letech velkou dotační smršť.

Po skončení dvouhodinového semináře se rozproudila neformální živá hodinová diskuse mezi účastníky v sále a přednášejícími. Někteří diskutující individuálně řešili svá témata ještě dlouho po skončení oficiální části. „Sejděme se touhle dobou příští rok a pohovořme si o tom, co se za ten rok povedlo. Kam jsme se posunuli,“ zakončil Ivo Hutira a významně pohlédl na Martina Bursíka.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu Enterprise Europe Network*. Dalším tématem Go Green cyklu bude Udržitelnost v energetice a úspory energií. Rezervujte si termín 1. prosince 2021 na RHK Brno.

Záznam předáškové části semináře níže

 

 

Zpracovala: Votavová, RHK Brno

V Brně dne 23. září 2021

*Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014–2020) na základě grantové smlouvy č. 879 523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Většina služeb je poskytována bezplatně.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size