Amper Savings je vlastně nomen omen. Jak jinak nazvat společnost, jejímž posláním je realizovat projekty zaměřené na úsporu energií?

Úspory už na prvním místě
Primárně se společnost Amper Savings, a.s. zaměřuje na projekty EPC (z angl. Energy Performance Contracting), což jsou takzvané energetické služby se zárukou, Ty představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je smluvní záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.
Pokud tedy např. vlastník výrobního areálu uvažuje o modernizaci svého energetického hospodářství či přemýšlí o výstavbě nových nemovitostí, nabízí EPC projekt ideální způsob pro optimalizaci budoucích provozních nákladů,“ vysvětluje Martin Nádeníček, předseda představenstva Amper Savings, a.s., „klient tedy nevybírá nejprve energetického auditora, následně projektanta, dodavatele jednotlivých technologií a nakonec energetika, ale pouze zkušeného poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem. Ten jej provede všemi fázemi projektu, tedy navrhne optimální technické řešení, vybere nejspolehlivější osvědčené technologie, zrealizuje úsporná opatření, zavede a udržuje aktivní energetický management po celou dobu trvání projektu, ale především mu poskytne garanci za reálné dosažení smluvně definovaných úspor nákladů. Tento vztah tedy není omezen běžnou zákonnou délkou záruky za instalovaná zařízení, ale jedná se o dlouholeté partnerství, kdy jsou obě strany motivovány k průběžné optimalizaci a hledání dalších úspor.“

energeticky dispecink   zrekonstruovana technologie
Energetický dispečink   Zrekonstruovaná technologie

Když se úspory dají garantovat
Od doby svého založení poskytuje Amper Savings klientům garantované úspory nákladů za energie ve výši více než 323 mil. Kč bez DPH. Hodnota garantovaných úspor emisí CO2 pak dosahuje téměř 53 000 tun, což odpovídá ekvivalentu roční produkce CO2 zhruba 48 300 osobních automobilů s ročním nájezdem 10 000 km.
Služeb Amper Savings, a.s. využilo i několik členských firem: např. Masarykova univerzita, První brněnská strojírna Velká Bíteš a PENAM. Mezi další významné klienty patří mj. společnosti GUMOTEX, BOCHEMIE, Nemocnice Břeclav, Město Blansko či Nemocnice Hustopeče.

Co? CO2? CO2IN
CO2IN je slovní hříčkou, která spojuje zkratku CO2 a slovo coin (mince). Jedná se o virtuální měnu, která umožňuje kupovat emisní povolenky. Evropské emisní povolenky nakupují elektrárny či další průmyslové podniky jako „odpustek“ za znečišťování ovzduší oxidem uhličitým (CO2).
Aplikace CO2IN jako první umožňuje jako tyto povolenky kupovat i běžným fyzickým osobám. Uživatel tím nepřímo přispívá k zefektivňování provozu velkých znečišťovatelů, kteří podléhají systému emisních povolenek, jelikož méně povolenek pak zbývá na tyto subjekty. Projekt byl spuštěn v září 2020.
Aktuálně je možno CO2INy platit již u několika desítek partnerů, kteří podporují myšlenku snižování uhlíkové stopy a společenské odpovědnosti. Využití této měny je však téměř neomezené. Nabízí se např. nejrůznější vnitropodnikové zaměstnanecké či klientské benefity, úhrady vjezdů vozidel do historických center měst, MHD atp.,“ nastínil Martin Nádeníček.
S nápadem CO2IN přišla skupina Amper, do jejíž rodiny firma Amper Savings, a.s. patří.

Zodpovědná firma, zodpovědní zaměstnanci
Zodpovědnost a vedení k ekologickému přístupu k životu si berou za své i zaměstnanci společnosti – všichni jsou aktivními sportovci, kteří v rámci pracovních možností jezdí do kanceláře na jízdním kole. Jakožto energeticky smýšlející lidé nepřetápí své kanceláře, větrají krátce a intenzivně, používají energeticky účinné LED osvětlení a spotřebiče s nízkou energetickou náročností. Částečně sdílí vozový park a třídí odpad. Stejný přístup pochopitelně uplatňují i ve svých domácnostech.

V dobré společnosti
Společnost Amper Savings, a.s. od svého vzniku v roce 2013 aktivním členem Asociace poskytovatelů energetických služeb a od roku 2015 signatářem Evropského etického kodexu pro energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC). V roce 2021 Amper Savings, a. s. podepsala Memorandum o snižování emisí ve městě Brně, stala se členem RHK Brno a zapojila rovněž do iniciativy Go Green.

Udržitelnost v energetice a úspory energií (Go Green)
Martin Nádeníček bude o EPC projektech přednášet na semináři / webináři z cyklu Go Green dne 1. prosince. Přihlaste se již nyní.

go green1.12 480x300 2

Brno, 1. listopadu 2021
Zpracovali: Lenka Votavová, RHK Brno a Martin Nádeníček, Amper Savings, a.s.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size