Téma druhého semináře z cyklu Go Green se točilo kolem energetiky, úspor energií, obnovitelných zdrojů energie a dotací. Seminář zahájili Čeněk Absolon, ředitel RHK Brno, a Ivo Hutira ze společnosti HUTIRA – Brno s.r.o., hlavní iniciátor Go Green iniciativy.

Buďte připraveni, nebudete zaskočeni

Tříčtvrtinový je podíl energetického sektoru na tvorbě skleníkových plynů, uvedla Marie Zemanová, konzultantka společnosti COM.SE Consulting. Představila strategické dokumenty, které usilují o to, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Upozornila, že pro dosažení tohoto cíle je nutná přeměna celé společnosti a ekonomiky a že tu tak velká transformace od druhé světové války nebyla. Podle Fit for 55 by se emise měly do roku 2030 snížit o 55 % a energie z obnovitelných zdrojů by měla tvořit necelou třetinu.

Zmínila také jednotný systém klasifikace (taxonomie) definující, za jakých okolností je činnost považována za udržitelnou. Upozornila, že tato data o činnostech nejenže dosud společnosti nevykazovaly, ale ani nesbíraly, protože nebyly dosud vyžadovány. Bankovní instituce začínají tyto údaje od klientů vyžadovat, protože jsou povinny reportovat udržitelnost svých portfolií. Zatím se týká finančního sektoru a velkých firem nad 250 zaměstnanců.

Marie Zemanová apelovala na uplatňování selského rozumu a varovala před praktikami tzv. greenwashingu.

Využijte záruky úspor spotřeby energií

Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings, a.s., představil EPC projekty, což jsou energetické služby poskytované se zaručeným výsledkem nebo s garantovanou úsporou, přičemž investice je splácena 3–12 let a úspory se pohybují v rozmezí 15–45 %. Upozornil, že bychom v ČR do roku 2030 měli zmodernizovat 3% veřejných budov, v současnosti jsme asi na půlce, což může být velká příležitost. Vypíchl projekty komplexního zajištění energetického managementu v několika veřejných institucích i soukromých firmách, mezi kterými je například První brněnská strojírna Velká Bíteš, naše členská firma.

Digitalizujte svá data, ušetříte

Největším akcelerátorem energetický úsporných opatření je podle Ondřeje Vaňka, jednatele společnosti PKV BUILD s.r.o., růst cen energií, který je za letošní podzim extrémní. Dosud těmi hybateli byla vládní nařízení, doporučení. Otevírá se tu tedy prostor pro obnovitelné zdroje energie, doba návratnosti investice se vlivem růstu cen energií zkracuje.

Zdůraznil, že je třeba mít přehled o spotřebě energie i její ceně. Jedním z dobrých způsobů, jak mít takováto data pěkně pohromadě, je energetický management. Teprve potom se dá navrhovat nějaká úspora. Uvedl příklad úspěšného realizovaného projektu energetického managementu a proč by energetický audit neměl být dalším zbytečným papírem. Několikrát zopakoval, že nejdůležitější na přípravě projektu je technická příprava.

Buďte ve střehu a vyberte si vhodnou výzvu

O příchodu desítky připravovaných výzev informoval Milan Sedláček, ředitel a předseda představenstva společnosti RENARDS, a.s., a seznámil účastníky s připravovanými výzvami, zejm. z oblasti fotovoltaiky. Představil rovněž online nástroje, které umožní se lépe vyznat v dotačních výzvách.

Buďte pozitivní, době navzdory

„Čekají nás uvědomělé a odpovědné časy k životnímu prostředí,“ těší se Ivo Hutira a doporučil četbu knihy Sedm zákonů – Jak se civilizace rodí, rostou a upadají od Miroslava Bárty a sledování Duše K Jaroslava Duška.

Go Green

Seminář Udržitelnost v energetice a úspory energií se uskutečnil v rámci projektu Enterprise Europe Network* dne 1. prosince 2021 na Regionální hospodářské komoře Brno. Z pandemických důvodů se natáčení uskutečnilo bez přítomnosti publika. Dalším tématem Go Green cyklu bude Les a my, my a les. Termín bude upřesněn, je plánován na únor 2022.

Záznam přednáškové části semináře níže:

Zpracovala: Votavová, RHK Brno
Brno, 16. prosince 2021

*Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014–2020) na základě grantové smlouvy č. 879 523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Většina služeb je poskytována bezplatně.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size