Projekt „Polygon recyklace vod“, zkrácený název projektu „Oktagon“, je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace výzva VII.

Cílem projektu je porovnat a kriticky vyhodnotit účinnost různých technologických prvků pro odstranění polutantů z odpadní vody pro její recyklaci. Projekt prokáže vhodnost technologií pro recyklaci a provede inovativní srovnání technologií při stejné vstupní vodě a srovnání účinnosti technologií pro odstranění polutantů pro různé aplikace recyklace vody – zavlažování na zemědělské půdě a v krajině, využití pro rekreační účely, dotace podzemních vod, nepřímé i přímé využití pitné vody a recyklace v průmyslu. Předpoklad replikace technologických řešení je v odvětvích průmyslu s potenciálem ekonomické úspory.

PREZENTACE PROJEKTU KE STAŽENÍ ZDE

Pro recyklaci vody budou využity technologie: membránové filtrace – mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmóza, dále koagulace, flokulace, sedimentace, písková filtrace, sorpce a pokročilé oxidační procesy – UV záření a ozonizace. Technologie budou zapojeny buď samostatně a nebo v různých kombinacích mezi sebou z důvodu dosažení požadované účinnosti odstranění polutantů pro vybraný segment recyklace.

Hlavní výsledky projektu budou následující:

  1. Ověřená technologie recyklace vody za účelem závlahy
  2. Ověřená technologie recyklace vody za účelem dotace podzemních vod
  3. Ověřená technologie recyklace vody za účelem využití vody pro rekreační účely
  4. Ověřená technologie recyklace vody za účelem nepřímého využití pitné vody

Koordinátorem projektového konsorcia je firma ASIO TECH, spol. s r.o. Dalším členem projektového týmu je společnost AQUA PROCON, s.r.o. a Masarykova univerzita – Výzkumné centrum RECETOX.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size