Členská společnost ASIO TECH, spol. s r.o. se snaží podporovat cirkulární ekonomiku (CE) kde se dá, proto jak sponzorsky, tak personálně podpořila seminář na téma Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

Český recyklační protimluv

Seminář navázal na tradiční podzimní seminář, který by rovněž věnován problematice recyklace, která by měla být tam, kde je to jen trochu možné, samozřejmostí. Paradoxní ale je, že jako ČR na jedné straně chceme v rámci ústavy vodu vyzvednout, ale na druhé straně ve skutečnosti k ní uplatňujeme z hlediska udržitelnosti daleko horší přístup než k jakémukoliv jinému odpadu.

Pro odpady platí, že jejich RECYKLACE je prioritou. V případě vody však platí NERECYKLOVAT. Legislativa je nastavená tak, aby bylo nejjednodušší po použití vodu do toku vypustit, což v podstatě znamená draze čistit a v pak hotový produkt (ale pořád ještě odpadní vodu podle české legislativy) s nějakým zbytkovým znečištěním nechat odtéct a následně pak za obrovské prostředky řešit problematiku trofizace vod (sinice apod.), nebo zbytkového znečištění v případě použití povrchové vody k dalšímu použití.

Není kratší a levnější cesta odpadní vodu nevypouštět, maximálně recyklovat, a tak chránit podzemní a povrchové vody?

Únorový seminář

Seminář Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou (1. února v Praze) uspořádala odborná skupina při CzWA Čistění a recyklace městských odpadních vod a OS Biologie vody, kde mimo jiné také v rámci Asociace pro vodu působí několik pracovníků firmy.

Příspěvky ASIO se týkaly projektu OKTAGON (Lucie Báborská), který na brněnské čistírně simuloval výrobu užitkové z komunálních vod a jeho cílem bylo odzkoušet nejrůznější technologie na čištění odpadních vod a ověřit i nákladovost, a tedy ekonomické efekty recyklace. Druhý příspěvek (Markéta Feixová) pak byl věnován již realizovaným akcím a zkušenostech s realizací dodávek s recyklací vod.

wanner

Obr. Profesor Wanner a jeho příspěvek o legislativě v EU týkající se recyklace vod

Go Green i letos

Těšte se i letos na příspěvky týkající se recyklace vod i jiná témata v rámci iniciativy Go Green.

Zpracovali: ASIO, RHK Brno
Brno, 2. února 2023

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size