Na Festivalu architektury 2. 3. 2023 se k Memorandu o snižování emisí na území města Brna připojila další naše členská společnost – EPRIN. Go Green, Eprin!

Jak se o tomto závazku vyjádřili?

Podepsáním Memoranda jsme se zase o krok přiblížili našemu cíli, být přítomni v každé oblasti ochrany přírody a obnově naší planety. Vedle projektu zachrantevcely.cz, který se zabývá ochranou včel a snaží se inspirovat firmy i soukromé osoby k včelaření, a projektů výsadby stromů, ať už vlastními silami či ve spolupráci s Nadací Partnerství, jde o aktivitu, které se věnujeme po celou dobu fungování naší společnosti. Přijímáme opatření především na vlastních objektech, minimalizujeme produkované odpady, od roku 2015 přecházíme na hybridní vozový park apod. Jsme si vědomi, že závazku města ale nelze dosáhnout bez zapojení především terciárního sektoru – inovačního průmyslu, výzkumu a vývoje i navazujících služeb, který se na emisích podílí z 46 %.

  • Podepsání Memoranda znamená, že jsme uznali skutečnost, že klimatické změny jsou skutečné a máme povinnost podniknout kroky k jejich zvládnutí.
  • Adaptace na klimatické změny pomůže snížit riziko přírodních katastrof, jako jsou povodně, sucha a lesní požáry.
  • Šetření přírody nám pomůže zachovat biodiverzitu a zajistit, aby naše planeta byla pro další generace zdravá a udržitelná.
  • Snížení spotřeby energie a zdrojů pomocí šetrného chování k přírodě pomůže snížit náklady na energii a zdroje.

Zavázali jsme se zapracovat závazky do svého běžného chodu a působení, čímž se budeme podílet na snižování emisní bilance CO2. Využíváme recyklované materiály a snažíme se minimalizovat množství odpadu vytvářeného naší činností. Podporujeme také udržitelnost v celém dodavatelském řetězci a pracujeme zejména s dodavateli, kteří sdílejí stejnou filozofii ohledně udržitelnosti a pracují společně na snižování negativních dopadů své činnosti. 

Investice do snižování uhlíkové stopy chápeme rovněž jako krok k dosažení provozních úspor, zdravějšího pracovního prostředí i jako projev společenské odpovědnosti. Musíme si uvědomit, že bez ochrany přírody neexistuje udržitelný způsob života a je naší povinností jednat nyní, abychom zajistili přežití pro budoucí generace.

Text převzat z webu společnosti EPRIN. Více o memorandu na priprav.brno.cz.

Brno, 9. března 2023

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size