Tak jako má kostka šest stran, tak i seminář ESG v kostce, který na 17. dubna 2024 zorganizovala Regionální hospodářská komora Brno, měl šest přednášejících a každý pojal téma ESG ze svého úhlu pohledu.

ESG = udržitelnost?

ESG je zkratka z Environmental, Social and Governance, což vyjadřuje oblasti, kterých se udržitelnost podniku týká – vztahu k životnímu prostředí, pracovní i lidské zázemí i vliv na komunitu a podnikové řízení. Téma udržitelnosti rezonuje, protože nově součástí výroční zprávy bude třeba i nefinanční report, který bude udržitelnosti týkat.

Seminář zahájila jménem Regionální hospodářské komory Brno Lenka Votavová a velmi stručně představila služby sítě Enterprise Europe Network v oblasti udržitelnosti a komorovou iniciativu Go Green.

ESG a paragrafy

V džungli zkratek a paragrafů pomohl se vyznat Jaromír Škára (Škára & Partners, Advokátní kancelář). Povinnost nefinančního vykazování se nyní vztahuje na subjekty veřejného zájmu (firmy, které mají akcie obchodovatelné na burze) a svou první zprávu budou odevzdávat již příští rok, a to za letošní rok. Po splnění dvou ze tří zákonem vymezených podmínek budou nejpozději od roku 2028 vykazovat i malé a střední podniky. Jsou definovány evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti, v roce 2025 mají být definovány i odvětvové standardy.

ESG a environment

Lukáš Kalvoda (Greenometer s.r.o.) dal rovnítko mezi udržitelnost a efektivitu a přirovnal ji k orchestru, kde soulad všech nástrojů vede k libozvučnosti a komplexnost přístupu firmy je klíčem k jejímu dlouhodobému úspěchu. Udržitelnost je kontinuální proces. Upozornil, že pro malé a střední podniky ESG reporting sice povinný není, ale v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce může být od firem vyžadováno dříve – radí proto být připraven. Když firmy ESG sledování zavedou dříve, tak budou mít konkurenční výhodu. Uvedl také jednotlivé komponenty environmentální části a i příklady dobré praxe.

Měření je předpoklad úspěchu

Ondřej Vaněk (PKV Build s.r.o.) demonstroval na konkrétních příkladech, jak je důležité průběžně měřit spotřebu. Už jen pouhý začátek měření spotřeby vede k jejímu snížení a také pomáhá odhalit nestandardní spotřeby.

Úspěšné příklady táhnou

Šárka Tomanová (Cluedin s.r.o.) rovněž vypíchla tři příklady praxe. Společnost na Havířovsku, kde je odpad skládkován, začala provozovat dotřiďovací linku skládkovaného odpadu. Pro 50 % odpadu nalézá další vhodné využití.

Chcete úvěr? Předložte ESG report

Dana Pučelíková (Raiffeisenbank a.s.) nasvítila ESG z pohledu bank a vysvětlila, že banky jsou posly ESG, upozornila, že ESG ovlivňuje rating firem, a tak i přístup k úvěrům. Udržitelný přístup firem k podnikání není zásadní jen pro banky, ale i pro mladé, ať už vystupují v roli zákazníků, anebo uchazečů o zaměstnání.

Vyzvala firmy, aby nezaspaly dobu a nastavily si své procesy včas. Sice začátek sledování nebude zábavný a bude zatěžující, ale potom budou firmy připraveny k naplnění zákonných povinností, až na ně dopadnou, anebo ještě dříve požadavků od odběratelů. Uvedla také, že banky se domlouvají na společném ESG bankovním dotazníku (platforma Synesgy).

Dotace na ESG

Ondřej Machek (Regionální poradenská agentura s.r.o.) zklamal, že na ESG reporting sice žádné dotace vypisované nebudou, ale potěšil výčtem otevřených i chystaných dotačních výzev na podporu ESG aktivit. Uvedl také příklady projektů, které byly v rámci dotací zrealizovány.

Diskuse na závěr

Z konkrétních dotazů na závěr bylo patrné, že firemní zástupci, kterých se sešlo přes čtyři desítky, neberou ESG na lehkou váhu, ale jako příležitost, která jim pomůže zvýšit svou konkurenceschopnost.

 

Seminář se uskutečnil v rámci projektu Enterprise Europe Network, který je spolufinancován Evropskou unií z programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Brno, 18. dubna 2024
Lenka Votavová, Regionální hospodářská komora Brno

 

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size