Při výpisu z rejstříku trestů je žadatelům k dispozici nová funkcionalita, která se týká informací z evidence Rejstříku trestů členských států EU.

 

Tato nová služba od 17. 5. 2012 nabízí žadateli volbu, aby do výpisu z Rejstříku trestů byly také zahrnuty údaje z trestního rejstříku některé ze zemí EU, ve které žadatel pobýval, měl tam trvalé bydliště nebo byl dočasně státním příslušníkem této země.

 

V takovém případě nelze díky prodlevě způsobené vyžádáním informací z jiného státu vydat výpis na počkání. Informace o době, za kterou bude vyřízena žádost, bude obsahovat „Žádost o výsledek manuálního zpracování". Ostatní podmínky vydání výpisu z RT se nemění. Výpis z Rejstříku trestů lze vydat prostřednictvím systému Czech POINT na Regionální hospodářské komoře Brno osobě, které se výpis týká. Je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti nebo ověřenou plnou moc.

 

Tato nová funkcionalita vyplývá z novelizace zákona č.269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zavádí některé obsahové změny vstupních a výstupních dokumentů informačního systému Rejstříku trestů vyvolané implementací rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size