Představuje export alespoň čtvrtinu vašich ročních tržeb? Potřebujete investovat do modernizace a posílit tak svůj vývozní potenciál – například digitalizací, nákupem nových technologií, strojů, know-how nebo licencí? Potřebujete investovat do snížení energetické náročnosti svých provozů? Potřebujete nahradit subdodávky z nestabilních částí světa a materiálově se předzásobit? Zvažujete převzetí společnosti, která je zatím vaším významným dodavatelem nebo konkurentem a dále posílí vaší konkurenceschopnost? Řešením může být úvěr na rozvoj a modernizaci od České exportní banky.

Komu je Úvěr na rozvoj a modernizaci určen:

  • Vývozně orientovanému podniku, tedy právnické osobě se sídlem v ČR nebo zahraniční společnosti (právnické osobě se sídlem v zahraničí, kterou česká právnická osoba ovládá), u níž podíl vývozu na celkových ročních tržbách za poslední ukončené účetní období dosáhl alespoň 25 %.

Široká paleta účelů:

  • Investice do modernizace a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti skrze:

- pořízení hmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (např. pořízení strojů, zařízení, technologie, budov);
- pořízení nehmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (např. pořízení softwaru, licencí);
- technické zhodnocení v souvislosti s předmětem podnikání vývozně orientovaného podniku (modernizace, rekonstrukce, rozšíření provozovny, apod.);
- nákup práv duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, technických postupů, know-how a goodwillu spojených se zvyšováním mezinárodní konkurenceschopnosti;
- služby nezbytné pro rozšíření nebo zkvalitnění předmětu podnikání vývozně orientovaného podniku vedoucí ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.

  • Investice, které šetří životní prostředí a zvyšují udržitelnost podnikání (např. snižování energetické náročnosti; ekologizace výroby; digitalizace; investice do obnovitelných zdrojů energie; investice do čisté mobility, nebo nakládání s vodou a odpady).
  • Nákup zásob, subdodávek, materiálů a surovin.
  • Založení právnické osoby v ČR, akvizice podílu na právnické osobě v ČR nebo zvýšení podílu na právnické osobě v ČR.

Základní parametry Úvěru na rozvoj a modernizaci a dokumenty k žádosti najdete ZDE.

Zdroj: ČEB

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size