800 8876 EditSe službou, kterou nabízí nezisková společnost ELT Management Company Czech Republic s.r.o. se bezprostředně setkáváme všichni, kteří jsme někdy řešili otázku „Kam s nimi?“. Oč se jedná? Přece opotřebované pneumatiky všech motorových i nemotorových vozidel! Firma je totiž oprávněným provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru pneumatik v České republice. Čas na zodpovězení našich otázek si dnes udělal pan Ing. Radim Filák, jednatel společnosti.

V čem je Vaše firma unikátní, co můžete ostatním nabídnout?

Nezisková organizace ELT Management Company Czech Republic (zkraceně Eltma) je první kolektivní systém pro sběr pneumatik, který vznikl v dubna 2016 na základě oprávnění od MŽP k plnění povinností zpětného odběru pneumatik. Eltma působí v oblasti plnění povinnosti výrobců a dovozců pneumatik v České republice. V roce 2019 bylo takových zodpovědných výrobců a dovozců 70, kteří dané řešení oceňují hlavně za transparentnost, rovnost všech účastníků, ochranu lidského zdraví a životního prostředí, věrohodnost, efektivitu a udržitelnost a ochranu důvěrných informací. Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, kteří se účastní kolektivního systému najdou občané na stránkách eltma.cz v sekci Sběrná místa. Díky spolupráci s provozovateli pneuservisů a prodejců v současné době evidujeme přes 3000 sběrných míst po celé ČR kam mohou koneční uživatelé bezplatně odevzdat pneumatiky.

Prozradíte nám něco o historii Vaší firmy?

Společnost Eltma zahájila svůj provoz v dubnu 2016, a to v návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR. Ihned poté, co autorizace vzešla v platnost, začala plnit své zákonné povinnosti. Problematiku zpětného odběru pneumatik řeší zákon o odpadech. Zpětný odběr pneumatik, tedy možnost odevzdat pneumatiku po jejím dosloužením prodejci nebo servisu, potažmo výrobci a dovozci, byl legislativně ukotven již v roce 2001. Od října 2015 je účinný zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon o odpadech a místo jiné umožnil vznik kolektivního systému pro zpětný odběr této komodity. Největší a nejznámější výrobci pneumatik se rozhodli na tento zákon reagovat a založili společnost Eltma.

RHK Brno v letošním roce založila platformu „Go green!“ nabádající firmy i jednotlivce k ekologickému chování. Vaše firma svým zaměřením toto chování lidí podporuje. Jaké jsou cíle Eltma v této oblasti?

Společnost Eltma úzce spolupracuje se všemi subjekty působícími v odpadovém hospodářství, aktuálně se podílí na tvorbě odpadové legislativy. Od 1. ledna 2020 je navýšena sběrná kvóta pro sběr použitých pneumatik výrobci a dovozci na 65 % pneumatik, které uvedou na český trh. Jsme rádi, že dochází k navýšení, jehož vítaným efektem by mělo být snížení zátěže obcí a měst, které dosud pneumatiky sbírají a postupné rozšiřování sběrné sítě od všech subjektů na trhu. Našim dlouhodobým cílem nadále zůstává nastavit rovné podmínky v oblasti zpětného odběru pneumatik a vytvářet hodnoty odpovídající společenské odpovědnosti.

Čím můžete inspirovat ostatní a co byste rád s ostatními členy RHK diskutoval?

Činnost kolektivního systému není jen o sběru a likvidaci pneumatik, ale také o vzdělávání konečných uživatelů – spotřebitelů, poradenství pro obce, propojování zpracovatelů a nositelů nových technologií. Toto vše přispěje k dalšímu rozvoji odpadového hospodářství, ke kvalitě životního prostředí a nastavení rovných tržních podmínek v oblasti zpětného odběru pneumatik.

Máte nějaký námět pro činnost komory?

Oceňujeme spolupráci s hospodářskou komorou v rámci sekce životního prostředí, kde se aktivně podílíme na tvorbě legislativy v oblasti pneumatik.  Zde vidíme potenciál se zaobírat dalšími tématy jako třeba navýšení zpracovatelských kapacit, také doufáme, že bude přibývat tzv. zelených zakázek.

Co Vám udělalo v poslední době největší radost?

Kolektivní systém Eltma stále potvrzuje svůj přínos pro zlepšení životního prostředí v České republice. Výsledky jasně dokazují, že naše společné úsilí má smysl. Nadále si klademe cíle pro stabilizaci procesů a jejich dalších zefektivnění pro ještě lepší fungování sběru a zpracování. Rozhodně nemáme v plánu stagnaci a laťku posunujeme stále výš.

Co považujete za dosavadní největší úspěch?

Cíl, který jsme si stanovili v roce 2016 překonat nastavenou laťku, jsme splnili a daří se nám stále zvyšovat úroveň zpětného odběru účastníků kolektivního systému Eltma, která každý rok procento odebraných a zpracovaných pneumatik zvyšuje bez ohledu na zákonnou minimální hranici. Opět se prokázala vysoká efektivita transparentního kolektivního sběru a také stále zvyšující se informovanost konečných uživatelů o nakládání s tímto druhem odpadu. Koneční uživatelé oceňují dostupnost míst zpětného odběru kolektivního systému Eltma a hlavně smysluplné využití produktu, jehož hodnota po dosloužení je prakticky záporná.

Společně vytváříme lepší svět.

Děkujeme za rozhovor!

Líbil se Vám tento rozhovor a chcete také prezentovat svoji firmu, kontaktujte nás.
Petra Lapešová, tel.: 532 194 951, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora   verygoodies    ndb logo generali logo
logo DevelopmentAid main large size