logo smes4future

Soutěž malých a středních podniků

Filosofie soutěže
Hodnocení podniků v rámci soutěže SME4FUTURE vychází ze skutečnosti, že malé a střední podniky budou v nejbližších letech čelit celé řadě zásadních výzev. Cílem soutěže je proto posoudit, do jaké míry je konkrétní podnik připraven na budoucí vývoj na trzích v oblasti

  • ekonomického řízení a kondice podniku (Growth Potencial),
  • míra digitalizace podniku (Industry 4.0)
  • úroveň informační a kybernetické bezpečnosti (Cyber Security) a
  • ekologické udržitelnosti (Go Green).

Ekonomická oblast je dále rozdělena na obecné ukazatele a investice do posuzovaných oblastí.

Pro koho je soutěž určena
Soutěže se může zúčastnit MSP (malý a střední podnik) s méně než 250 zaměstnanci, s aktivy/majetkem do 43 mil. eur a obratem/příjmy do 50 mil. eur a se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji.
Pro účely soutěže se neuplatňují pravidla a postupy pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií dle „Aplikačního výkladu“ – samostatný podnikatel, partnerský podnikatel, spojený podnikatel.

Jednotlivé fáze soutěže

VYHLÁŠENÍ
Soutěž malých a středních podniků SMEs4FUTURE bude Regionální hospodářskou komorou Brno vyhlášena dne 17. 4. 2023 a bude spuštěn web soutěže www.smes4future.cz.

NOMINACE
Přihlásit se nebo být nominovány mohou firmy splňující definici MSP, viz výše, a které mají sídlo nebo provozovnu v Jihomoravském kraji. Seznam nominovaných společností bude průběžně zveřejňován na webu soutěže.
Nominace probíhají od 17. 4. do 4. 5. 2023 do 12:00.

HLASOVÁNÍ
Všechny nominované podniky budou abecedně seřazeny a v nominační tabulce budou zveřejněny na webu soutěže. V tabulce může hlasující subjekt označit pouze 5 firem, kterým dává svůj hlas.
Hlasování probíhá od 5. 5. 2023 do 14. 5. 20223 do 23:59.

SAMOHODNOCENÍ
Po ukončení hlasování budou osloveny všechny firmy, které získaly minimálně jeden hlas.
Firmy souhlasící s nominací, vyplní v rámci sebehodnocení čtyři dotazníky sledující čtyři kritéria:

  • ekonomická kondice podniku – Obecné ekonomické údaje o podniku,
  • míra digitalizace podniku – Industry 4.0,
  • úroveň zabezpečení podniku – KYBERBEZPEČNOST,
  • udržitelné chování podniku – GO GREEN.

Probíhá od 23. 5. 2023 do 30. 6. 20223

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ
Dotazníky budou po vyplnění obodovány a každý podnik, který se soutěže zúčastní, dostane hodnotící zprávu se základními výsledky a doporučeními. Výstupem bude také celkové pořadí zúčastněných podniků v celé soutěži i v jednotlivých kategoriích.U každého ze čtyř kritérií sestaví odborný hodnotitel pořadí firem.
Součtem pořadí ve čtyřech kritériích vyplyne seznam 10 nejlepších firem s nejnižším číslem.
Váhy jednotlivých oblastí při hodnocení on-line dotazníků a hlasování:

graf vah kriterii

Probíhá od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023.

NÁVŠTĚVA HODNITITELŮ NA FIRMÁCH
Nejlepších 10 firem bude v předem dohodnutém termínu navštíveno skupinou hodnotitelů (odborníků na hodnocená kritéria), kteří detailněji posoudí aktuální situaci v podniku, ověří konkrétní informace získané při sebehodnocení a na míru navrhnou opatření, která zvýší úroveň v posuzovaných oblastech.
Probíhá od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 30. listopadu v Brně.

Obecné informace
Metodika a model hodnocení vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje v rámci aktivit projektu BRNO INDUSTRY 4.0 FUTURE realizovaného INDUSTRY CLUSTERem 4.0, z.s.
Soutěž SMEs4FUTURE je realizována Regionální hospodářskou komorou Brno za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Zpracovala RHK Brno
V Brně dne 17. 4. 2023

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size