Zvyšující se ceny vstupů v posledních měsících nutí i neekologicky smýšlející firmy hledat úspory tam, kde je dříve nehledaly. Seminář Nenechte si peníze protékat mezi prsty konaný 14. června na Regionální hospodářské komoře Brno měl za cíl naznačit, proč a jak hledat úspory v hospodaření s vodou.

S environmentální tváří
Seminář zahájil Čeněk Absolon, ředitel RHK Brno. Ivo Hutira , jednatel společnosti HUTIRA - BRNO s.r.o. a hlavní iniciátor Go Green, představil tuto iniciativu jako jeden z pilířů RHK Brno. Je to snaha firem dělat business udržitelně a stát se komorou s environmentální tváří.

Bez kyslíku, který produkují naše lesy, nelze žít. A bez vody, která tvoří 80 % našeho těla, nelze žít také. Voda je nejdůležitější médium na planetě. Šrouby ani matice bez zdrojů, tedy i vody, nevyrobíme,“ zdůraznil Hutira důležitost vody jako cenného zdroje.

Kladivo na úniky vody: smart vodoměry
Jakub Kožnárek, generální ředitel Brněnských vodovodů a kanalizací, a.s. (BVK), představil technologii smart vodoměrů jako efektivní způsob, jak se dá zabránit velkým únikům vody tím, že se na ně přijde včas.

Zákazníkovi přináší instalace smart vodoměru mimo jiné rychlou detekci úniků vody a online přehled aktuální spotřeby. Provozovateli umožňuje snižovat ztráty a snáze predikovat budoucí spotřebu. Díky instalacím okrskových měřičů sítě dokázali v Brně úniky na síti snížit na 10 % (celorepublikový průměr činí 16 %). Kombinace okrskových měřičů a smart vodoměrů pomáhá identifikovat místo úniku (zda je na síti, anebo u zákazníka) a v daném místě účinně zasáhnout.

V BVK si definovali dva alarmové stavy: prvním z nich je násobek obvyklé spotřeby, druhým je porušení standardní nenulové spotřeby během dne/týdne. Kožnárek uvedl konkrétní příklady zaznamenaných alarmových stavů u majetku města Brna. BVK za rok u svých zákazníků identifikovali na dvě stovky případů nadměrné spotřeby, ¾ z nich byly následně potvrzeny jako úniky a bylo následně přikročeno k opravě.

Aby voda nebyla překážkou k rozvoji
Petr Hajný, ředitel HUTIRA VISION, s.r.o., připomněl, že spousta obcí není připojena na páteřní vodovodní síť, přes půl milionu Čechů žije bez vody z vodovodu a 1,5 mil. lidí bydlí v domech nepřipojených na kanalizaci. Doplňování vody do vodojemu cisternou není u některých obcí nic neobvyklého. Problém spatřuje Hajný v tom, že v ČR neseme důsledky špatných rozhodnutí z minulosti (např. narovnávání vodních toků a meliorace), a nedokážeme tak vodu v krajině zadržet. Problematické je rovněž zamoření vod nežádoucími látkami.

Stěžejní při řešení problémů s vodou je sice dle Hajného role státu, ale bez zapojení každého z nás, ať už jednotlivců či firem, to nepůjde. Inspiraci lze čerpat také ze zahraničí. Zatím nejsme v situaci, kdy bychom museli recyklovat komunální vodu na úroveň pitné. Jako inspirační zdroj doporučil Katalog opatření pro úsporu vody v energetice a průmyslu, dále uvedl několik opatření, která mohou pomoci lépe hospodařit s vodou.

Varoval, že nedostatek vody může být brzdou k rozvoji podniku. Uvedl konkrétní příklady podniků a jejich řešení snížení spotřeby vody.

Kapka ke kapce = korunka ke korunce
Karel Plotěný, jednatel společností ASIO TECH, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o., poskytl několik tipů, jak snížit (s)potřebu vody. Vyzval firmy, ať nefungují jako „betonové ohřívače“ (tepelné ostrovy), ale aby na svých pozemcích vybudovaly zasakovací plochy (ať už s akumulací či bez ní) a zeleň. Zvýší se tím tepelný komfort lidí a také sníží spotřeba zdrojů na klimatizaci. Apeloval na využití srážkových vod pro osobní hygienu a využívání odpadních vod v zemědělství, což může snížit potřebu průmyslových hnojiv.

Jak na tom jsme
Jan Němeček, ASIO TECH, spol. s r.o. představil vodní audit jako nástroj pro zhodnocení hospodaření s vodou v podniku, popsal jednotlivé části auditu. Posteskl si, že současná dotační výzva Národního plánu obnovy nedefinuje rozsah tzv. částečného vodního auditu (jaký rozsah bude dostatečný). Upozornil, že data pro zpracování vodního auditu často chybí, a proto se teprve z důvodů zpracování auditu místa osazují vodoměry. Zkonstatoval, že mezi průmyslovými firmami existují velké rozdíly v přístupu k vodnímu hospodaření a poukázal na fakt, že firmy, které dosud nakládání s vodou nijak neřešily, mohou dosáhnout značných úspor.

Peníze až na prvním místě?
Milan Sedláček, ředitel dotační společnosti RENARDS, a.s., dokázal to podstatné shrnout během 20 sekund. Pro získání aktuálně vypsané dotace Úpory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy je třeba, aby se úsporným opatřením uspořilo min. 5 % roční spotřeb, resp. 100 m3/rok, dotace je schopna pokrýt 40 % investice, žádost stihnout podat do 30. 9. 2022 a úsporná opatření zrealizovat do 31. 12. 2024. Další podrobnosti o výzvě naleznete zde.

Diskuse
Na závěr se rozběhla plodná diskuse, která už byla mimo záznam. Zaznělo v ní i to, že v zahraničí bývá voda účtována ve dvou pásmech, nižší sazba použitelná pro standardní běžnou spotřebu (pití, hygiena) a vyšší sazba pro nadspotřebu (např. voda do bazénů), zavedením tohoto opatření by bylo rovněž mohlo podniky i domácnosti motivovat k zavedení úsporných opatření.

Seminář Nenechte si peníze protékat mezi prsty organizovaný Regionální hospodářskou komorou Brno se uskutečnil 14. června 2022 na RHK Brno v rámci projektu Enterprise Europe Network a cyklu seminářů Go Green.

 

V rámci cyklu Go Green se uskutečnily: úvodní seminář Po nás potopa? aneb Go Green Kick-off a webinář Udržitelnost v energetice a úspory energií. Všechny webináře si můžete pustit ze záznamu.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Program na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

25. července 2022
Votavová, RHK Brno

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              czech fund

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  generali logo  logo-komora   verygoodies    ndb logo
logo DevelopmentAid main large size